Disclaimer

Algemene informatie
De gegevens op de websites van de Mesmerise Groep zijn uitsluitend bedoeld om algemene informatie te geven over Mesmerise Groep. De Mesmerise Groep spant zich in om deze informatie zo volledig en actueel mogelijk te houden. De informatie kan echter zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Daarom kunnen aan de websites geen rechten worden ontleend.

Auteursrechten
Op de websites rust een auteursrecht van Mesmerise. De inhoud daarvan mag dan ook niet zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt worden, met uitzondering van de beperkingen die bij de wet zijn gesteld en behalve indien dat nodig is voor het zo efficiënt mogelijke gebruik van deze website.

Hyperlinks
De websites bevatten hyperlinks naar sites die buiten het domein van Mesmerise Groep liggen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. Mesmerise Groep is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en de software die u daarvan zou kunnen downloaden. Het is dus voor uw eigen risico, als u deze hyperlinks gebruikt.

Aansprakelijkheid
Het bezoek aan de websites van Mesmerise Groep is voor uw eigen rekening en risico. De Mesmerise Groep sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze websites en het gebruik van de daarvan verkregen informatie, en/of diensten uit, behalve als de schade een gevolg is van opzet door de Mesmerise Groep.