Stacks Image 264
Wij bieden diverse medische keuringen, zoals:

Scheepvaartkeuringen

Bij de medische keuring voor de zee- en binnenvaart wordt onderzocht of de kandidaat zijn of haar functie aan boord van een schip kan uitoefenen. De specifieke werkomstandigheden op schepen vragen een goede gezondheidstoestand. Bemanningsleden moeten altijd op een collega kunnen rekenen, ook in geval van nood.

Mesmerise Advies is bevoegd medische keuringen voor zeevarenden uit te voeren.

U kunt bij ons terecht voor zeevaart- en binnenvaartkeuringen.

De arts zal aan de hand van een vragenlijst uw gezondheidstoestand doornemen en een algemeen lichamelijk onderzoek verrichten. Uw gezichtsvermogen en gehoor worden getest en er vindt een urine-onderzoek plaats.

Voor zeevarenden bestaat de mogelijkheid via ons een
TBC-foto of Bloedgroepbepaling te laten verrichten.

Indien er geen bijzonderheden zijn, krijgt u direct een officiële gezondheidsverklaring mee.
Stacks Image 5

Rijbewijs

Mensen met een CDE rijbewijs, alsmede bestuurders met een leeftijd boven de 70, moeten voor een verlenging van het rijbewijs medisch gekeurd worden.

De keuring bestaat o.a. uit:
 • Een ingevulde vragenlijst bespreken met de arts en eventueel gericht lichamelijk onderzoek
 • De bloeddruk meten
 • Een ogentest
 • Controle op suikerziekte in de urine
Deze keuring duurt ongeveer een half uur. Aan het eind van de keuring krijgt u de ingevulde "Eigen Verklaring" getekend terug en kan deze opgestuurd worden naar het CBR. Deze nemen op basis van de ingevulde gegevens een beslissing over uw rijgeschiktheid.

Wat moet u voor de keuring doen of meenemen?
 • Bij het gemeentehuis of stadsdeelkantoor een "Eigen Verklaring" formulier kopen en dat formulier invullen en meenemen.
 • Een geldig legitimatiebewijs
 • Brillenkoker of lenzenbakje/-vloeistof (ogen worden met & zonder bril/contactlenzen getest)
 • Lijstje met gebruikte medicijnen.
Drink een half uur van te voren iets. Vóór de keuring wordt u namelijk gevraagd een vers urinemonster te produceren.
Stacks Image 7

Taxikeuring

Een chauffeurspas is verplicht voor iedere taxichauffeur. Deze pas is 5 jaar geldig en voor aanvraag en verlenging zijn 2 documenten nodig; een verklaring omtrent het gedrag en een geneeskundige verklaring.

Deze laatste verklaring kan alleen door een geregistreerde bedrijfsarts (of gecertificeerde arbodienst) afgegeven worden. Na de aanvraag (van verlenging) van een taxipas, ontvangt u van de Inspectie Verkeer en Waterstaat een formulier 'Geneeskundige Verklaring' en een bijbehorende vragenlijst. Deze neemt u mee naar de keuring.

De keuring bestaat o.a. uit:
 • De ingevulde vragenlijst bespreken met de arts en eventueel gericht lichamelijk onderzoek
 • De bloeddruk meten
 • Een ogentest
 • Controle op suikerziekte in de urine
 • Gehooronderzoek

De keuring duurt ongeveer een half uur. Aan het eind van de keuring krijgt u de ingevulde "Eigen Verklaring" getekend terug en kan deze opgestuurd worden naar de Inspectie Verkeer en Waterstaat.

Wat moet u voor de keuring doen of meenemen?
 • De ingevulde vragenlijst en het originele IVW-formulier meebrengen.
 • Een geldig legitimatiebewijs.
 • Brillenkoker of lenzenbakje/-vloeistof (ogen worden met & zonder bril/contactlenzen getest).
 • Lijstje met gebruikte medicijnen.
Drink een half uur van te voren iets. Vóór de keuring wordt u namelijk gevraagd een vers urinemonster te produceren.
Stacks Image 9

Medibuskeuring

Volgens de richtlijnen van de stichting Medibus, dienen touringcarchauffeurs iedere 5 jaar een medische keuring te ondergaan.

Mesmerise heeft een licentie om deze keuringen te kunnen verrichten.

De Medibuskeuring bestaat o.a. uit:
 • De ingevulde vragenlijst bespreken met de arts en eventueel gericht lichamelijk onderzoek
 • De bloeddruk meten
 • Een ogentest
 • Controle op suikerziekte in de urine
 • Gehooronderzoek

Wat moet u voor de keuring doen of meenemen?
 • De ingevulde vragenlijst meebrengen (Deze wordt u toegestuurd na het maken van de afspraak)
 • Een geldig legitimatiebewijs.
 • Brillenkoker of lenzenbakje/-vloeistof (ogen worden met & zonder bril/contactlenzen getest).
 • Lijstje met gebruikte medicijnen.

Drink een half uur van te voren iets. Vóór de keuring wordt u namelijk gevraagd een vers urinemonster te produceren.
Stacks Image 11

Bodemsanering

Volgens de richtlijnen van de C.R.O.W. verzorgen wij bodemsaneringskeuringen.

Afhankelijk van de blootstelling en risico's van de machinisten en grondwerkers worden deze keuringen in gedeeld in klasses A, B of C.

Klasse A: Overdrukcabine
Deze keuring is bestemd voor werknemers die in een gefilterde (overdruk)cabine werken, die niet direct aan verontreinigde stoffen worden blootgesteld en voor wie het niet nodig is om persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken.

Klasse B: Adembescherming
Deze keuring is bestemd voor werknemers die in vervuilde grond werken en die in staat moeten zijn beschermende kleding en gelaatsmaskers te dragen. Daarnaast is deze keuring bestemd voor machinisten en chauffeurs die buitenlucht afhankelijke adembescherming moeten gebruiken.

Klasse C: Buitenlucht onafhankelijke ademlucht (persluchtkeuring)
Deze keuring is bestemd voor werknemers die met buitenlucht onafhankelijke adembescherming moeten kunnen werken.

De keuringen kunnen op locatie uitgevoerd worden.

Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.
Stacks Image 11

Mocht u een andere keuring zoeken, neem gerust even contact op.