Mesmerise Advies

gezond wel-zijn

Update 27-04-2020
Intussen heb ik een aantal maatregelen genomen en wordt de druk op de keuringen groter. Bij voorkeur vraag ik iedereen de keuring zoveel mogelijk uit te stellen, maar voor hen die de keuring niet (meer) uit kunnen stellen, start ik vanaf 1 mei in aangepaste vorm de keuringen weer op. Hierbij zal ik direct contact zoveel mogelijk vermijden en maak ik gebruik van mondkapje en handschoenen. Alle apparatuur wordt gedesinfecteerd na ieder gebruik en er is desinfectiemiddel voor de handen aanwezig.


Update
In verband met de verlenging van de noodverordening blijft de praktijk helaas gesloten tot 28 april a.s.
Voor de binnenvaart is besloten dat documenten welke op 16 maart geldig waren hun geldigheid behouden. U hoeft dus niet ongerust te zijn wanneer uw geneeskundige verklaring binnenvaart verlopen is.


BELANGRIJK
Daar mijn werk een contactberoep inhoudt heb ik besloten tot tenminste 6 april geen keuringen uit te voeren in verband met de Corona-pandemie. Het is van groot belang nu de publieke gezondheid te steunen, de zorg niet over te belasten en de ouderen/kwetsbaren te beschermen.
Zeevaarders van wie het certificaat verloopt in de periode 16 maart t/m 16 juni behouden hun certificaat. Internationaal zijn afspraken gemaakt dat deze "verlopen" certificaten geldig blijven tot 16 juni 2020.
Verlenging van het rijnpatent/groot vaarbewijs kan tot 3 maanden na de verjaardag en kan dus ook enkele weken opgeschoven worden. Dit geeft ruimte om de coronapiek af te vlakken. Bel me gerust indien u hier vragen over hebt: 06-13373150 of email naar markberendsen@mesmerise.nl
Ik vertrouw op uw begrip en hou u op de hoogte over de ontwikkelingen na 6 april.
corona alert

Welkom,


Mijn naam is Mark Berendsen. Met ruim 20 jaar ervaring als bedrijfsarts ben ik mij toe gaan leggen op preventief medisch onderzoek en keuringen rondom arbeid. Mijn missie is om medewerkers te enthousiasmeren actief regie over hun eigen welbevinden te nemen.
Daarnaast heb ik belangstelling voor duikgeneeskunde en wil duikers goed informeren en adviseren over de medische risico's van deze prachtige sport.